Vilnius, 2022 m. tapęs Europos Sąjungos misijos „100 klimatui neutralių ir išmanių miestų“ dalyviu, siekia iki 2030 m. tapti klimatui neutraliu miestu. Šiam tikslui įgyvendinti būtina sutelkti įvairias suinteresuotąsias šalis – nuo miesto gyventojų iki įvairių organizacijų bei verslo subjektų – , kad būtų sistemiškai mažinamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos, kartu prisidedant prie neutralaus klimato mieste formavimo.

Ieškomas sprendimas – sukurti internetinę platformą, kuri būtų susieta su VšĮ “Neutralus Klimatui Vilnius” internetine svetaine. Platforma būtų skirta įvairioms organizacijoms (savivaldybės įmonėms, verslo organizacijoms ir įmonėms, pelno nesiekiančioms organizacijoms ir kt.) sužinoti apie Vilniaus miesto klimato neutralumo strategiją bei skatinti šias suinteresuotąsias šalis prisidėti prie siekio prisijungiant prie platformos, formuojant savo įstaigos tvarumo, draugiškus klimatui tikslus su numatomomis priemonėmis ir veiksmais, atliekant monitoringą, pasirinkus aplinkosauginius rodiklius – vertinant progresą, kaip įmonėms sekasi pasiekti iškeltus tikslus, dalintis patirtimi bei idėjomis su kitomis įsitraukusiomis organizacijomis (idėjų bankas). Tai turėtų skatinti įmones tapti misijos „neutralus klimatui Vilnius“ ambasadoriais bei kurti įvairias aplinkosaugines, su klimato kaitos mažinimu susijusias iniciatyvas.

Iššūkį pateikė VšĮ “Neutralus Klimatui Vilnius.

Meniu