Siūlomas iššūkis – Logistikos paslaugų decentralizavimas užtikrinant socialiai jautrių gyventojų grupių prioritetinį aptarnavimą. Pasiūlyti MaaS (Mobility-as-a-service) tipo sistemos architektūrą, kuri užtikrintų ir pagerintų socialiai jautrių grupių (pvz. Socialinis taksi naudotojų) prieinamumą prie pavėžėjimo paslaugų. Sistema turėtų veikti kaip ne pelno siekianti viešoji iniciatyva, leidžianti perteklines lėšas, uždirbtas iš paprastų klientų perskirstyti kompensuojant pavėžėjimą socialiai jautrioms grupėms (pvz. neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės, asmenys po traumų).

Iššūkį pateikė VILNIUS TECH.

Meniu