Vilnius, kaip ir dauguma pasaulio sostinių, grįžus po vasaros atostogų ir prasidėjus aktyviam darbo bei mokyklos sezonui, susiduria su automobilių kamščių/spūsčių problema. Prie to prisideda ne tik padidėjęs vykstančių į darbą ar mokyklas dalyvių skaičius viešajame transporte, bet ir dalis gyventojų, kurie naudojasi nuosavais automobiliais. Remiantis šių metų Vilniaus miesto ŠESD (angl. CO2) apskaitos duomenimis, 2021 m. transporto sektoriaus išmetamų ŠESD kiekis sudarė daugiau nei 50 proc. visų išmetamų ŠESD Vilniaus mieste, iš kurių net 95 proc. buvo ŠESD išmetimai iš privataus transporto. Todėl Vilniuje daugiausia ŠESD emisijų išskiria privatus transportas.

Ieškomas sprendimas – įrankis, kaip Vilniaus miesto mokyklų bendruomenės, įskaitant šeimas, vežančias vaikus į mokyklas (ar popamokines) veiklas, mokytojus ir mokyklų administracijos narius, galėtų prisidėti prie ŠESD kiekio ir automobilių spūsčių mažinimo gatvėse, pasirenkant automobilių dalijimosi pavėžėti į/iš mokyklų ar kitas mokymosi įstaigas ir tokiu būdu tokiu būdu vykdant automobilių skaičiaus monitoringą bei renkantis aplinkai draugiškesnius kelionės būdus

Iššūkį pateikė VšĮ “Neutralus Klimatui Vilnius.

Meniu