Visuomenės informavimui atliekų tvarkymo klausimais dedama daug pastangų bei išleidžiama lėšų, tačiau šiukšlinimo bei netinkamo rūšiavimo problema išlieka opi. Kokie galėtų būti efektyvūs visuomenės informavimo sprendimai, leidžiantys užtikrinti didesnį visuomenės informavimo atliekų tvarkymo klausimais efektyvumą?

Iššūkį pateikė UAB „VAATC“.