Vis daugiau žmonių yra pasirengę pirmenybę teikti kuo mažesnę neigiamą įtaką aplinkai darantiems produktams ar paslaugoms. Deja, neretai kyla abejonių ar šiuo pasirinkimu nėra tiesiog piktavališkai pasinaudojama vykdant „žaliąjį plovimą“ (greenwashing).

Ieškomas sprendimas – Kokių organizacinių ar techninių priemonių ar jų sistemų pagalba galėtų pasinaudoti vartotojai, kad galėtų įsitikinti, kad įsigijama prekė ar paslauga atitinka deklaruojamą atitikimą aplinkosauginiams standartams?

Iššūkį pateikė UAB „VAATC“.