Šiuo metu bendrovė turi daugiau nei 2500 vnt. dviračių stovų, o iki 2029 m. planuoja turėti 12 000 vnt. Be to, artimiausiais metais mieste atsiras daugiau dviračių saugyklų ar multimodalinių aikštelių. Dabar duomenys vaizduojami bendruose Vilniaus žemėlapiuose, tačiau juose tėra esami dviračių stovai ir jų fotofiksacija. Reikalinga sistema, kuri automatiškai inventorizuotų dviračių infrastruktūrą mieste. Tiek takus, takų būklę, tiek ženklinimą, dviračių stovus, o gyventojams tai atstotų dviračių takų būklės interaktyvų žemėlapį.

Ieškomas sprendimas – įrankis atliekantis dviračių infrastruktūros inventorizaciją ir automatizuotą duomenų surinkimą.

Iššūkį pateikė JUDU.lt (SĮ „Susisiekimo paslaugos“).

Meniu