Mažos taršos zonos įvedimas Vilniaus mieste. Nuo sausio 1 d. įsigaliojusiame Alternatyvių degalų įstatyme yra nuostata, kad savivaldybės iki 2023 m. turi miestuose įdiegti mažos taršos zonas. Kaip jos veiks, kokie technologiniai sprendimai bus taikomi, kaip užtikrinti, kad tai ir būtų tik žaliąją energiją naudojančių transporto priemonių erdvė – klausimai, kuriems reikia atsakymų. Preliminariai Vilniuje ši zona numatoma dabartinio Kilpinio eismo ribose, arba kitaip – Senamiestyje.
Ieškomas sprendimas – technologiniai sprendimai, leidžiantys kontroliuoti transporto priemonių patekimą į mažos taršos zoną. Sprendimai kaip administruoti transporto priemones ir pagal jų išmetamą CO2 ar euroklasę numatyti galimybę patekti į mažos taršos zoną.

Iššūkį pateikė JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“).

Meniu