Už ne vietoje paliktų atliekų surinkimą ir sutvarkymą, nenustačius tikrojo teršėjo, mokesčiai paskaičiuojami visiems mokesčių mokėtojams. Per metus surenkama apie 2000 t. neleistinose vietose paliktų atliekų. Dėl tokio šiukšlintojų elgesio nukenčia miesto estetika, prišiukšlinta aplinka tampa nehigieniška bei toksiška tiek žmonėms tiek ir gyvūnams. Pastebima, kad vieną kartą ne vietoje palikus šiukšles, ta vieta tampa šiukšlinimo vieta.

Ieškomas sprendimas – Kaip nustatyti kas paliko šiukšles / kaip išvengti spontaninių sąvartynų formavimosi?

Iššūkį pateikė UAB “VAATC”.

Meniu